Stichting Museum en Expositie Geleen

                                       Sittard, Geleen, Born

Stichting MEG stelt zich tot doel een positieve bijdrage te leveren aan de kunst en cultuurbeleving in

Sittard, Geleen, Born en de regio.

 

De stichting organiseert exposities met betrekking tot beeldende kunst en cultuur, geeft brochures uit over het culturele heden en verleden van de gemeente Sittard,Geleen en Born en geeft boeken uit over kunstenaars uit de regio.
Ze is initiator van de Fritschy Stadscultuurprijs, die tweejaarlijks wordt uitgereikt, alsook van de MEGprijs voor amateurkunstenaars.

't Greun beukske van 't Gelaens

Een werkgroep van de stichtingen SCHUG en MEG heeft de afgelopen tweeenhalf jaar gewerkt aan de samenstelling van 't Greun Beukske van 't Gelaens

Deze naam is afgeleid van Het Groene Boekje, een spellinggids voor het Nederlands. Bij de beide Geleense stichtingen en ook bij de Heemkundevereniging Geleen werd de roep om een spellinggids van het hedendaags Geleens steeds sterker, met name van de kant van dialectschrijvers, camavalisten, gebruikers van sociale media en andere gemteresseerden in correct schrijven van ons dialect. Genoemde stichtingen en verenigingen zijn van mening met dit Greun Beukske in deze behoefte is voorzien

 

SCHUG en MEG hebben de uitgave gezamenlijk op zich genomen. Het boekje nadert zijn voltooiing; de verschijningsdatum is voorzien in november 2020. Op bijna 300 pagina's worden ongeveer 5500 woorden behandeld. Het gaat vooral om de juiste dialectspelling. Uitgangspunt daarbij is de officieel erkende Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten.

De boeken kunnen zaterdag 21 november tussen 11.00 uur en 15.00 uur worden afgehaald bij het kantoor van SCHUG in het gebouw van Heemkundevereniging Geleen, Jupiterstraat 35 a, 6161XD Geleen. Daarna de bestelde boeken tijdens de reguliere openingstijden afgehaald worden bij de Heemkundevereniging Geleen, op maandag en donderdag tussen 14.00 en 16.30 uur, op dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur. De boeken zijn vanaf 21 november 11.00 uur behalve bij Heemkundevereniging Geleen ook te koop bij Gelaen 31, Salmstraat 17; Plus Vijgen, Zuidhof; Tabakszaak Borée, Bloemenmarkt en boekhandel Krings, Brandstraat 23, Sittard.

 

Voor informatie of bestelgegevens kunt u contact opnemen met Schug Geleen

 

 

 

Op deze site informeren wij u graag over onze cultureel actieve stichting MEG.